Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki

Ta strona korzysta z plików cookies. Zgadzam się (nie pokazuj więcej komunikatu)

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę i zawierają ustawienia witryn internetowych. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, aby zbierać anonimowe dane dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celach statystycznych. Jeśli chcesz zrezygnować z plików cookies, możesz to zrobić zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Odwiedzanie tej strony oznacza akceptację możliwości wykorzystywania przez nią plików cookies, jeśli pozwalają na to ustawienia przeglądarki.

Misja, cele, zadania NPS

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

 • działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania szeroko pojętej kultury i sztuki we wszystkich dziedzinach, w szczególności promocja twórców w kraju i za granicą;

 • tworzenie fundamentów rozwoju twórców, niezależnie od ich przynależności do Stowarzyszenia, w tym dostarczanie inspiracji;

 • krzewienie sztuki o walorach estetycznych, również poprzez edukację artystyczną;

 • propagowanie wiedzy o kulturze i wydarzeniach artystycznych za pomocą nowych mediów;

 • promowanie miasta Gdańska i gdańskiego środowiska artystycznego;

 • propagowanie ideałów rozwoju.

 

 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • Ułatwianie członkom realizacji ich osobistych celów artystycznych, stwarzanie udogodnień służącym twórcom i artystom w pracy twórczej i działalności artystycznej;

 • pozyskiwanie i adaptowanie lokali w celu realizacji idei stowarzyszenia, min: organizowania spotkań, pracowni twórczych, działalności edukacyjnej, wystawienniczej;

 • organizowanie i współorganizowanie imprez artystycznych, wystaw, pokazów, plenerów, koncertów, wieczorków poetyckich, spektakli, warsztatów artystycznych, spotkań dyskusyjnych, festiwali, konferencji itp.;

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;

 • Tworzenie, katalogowanie i udostępnianie kolekcji sztuki współczesnej;

 • Współpraca z instytucjami państwowymi, miejskimi i organizacjami społecznym, jak również współpraca z krajowymi i zagranicznymi galeriami, muzeami, szkołami, grupami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami stowarzyszenia;

 • Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w sprawach publicznych i kulturalnych;

 • Upamiętnianie zmarłych artystów w postaci wydarzeń kulturalnych, pozycji wydawniczych, tablic, pomników;

 • Organizowanie konkursów, wspomaganie artystów;

 • Gromadzenie środków finansowych z imprez, zbiórek publicznych, darowizn, dotacji, spadków i zapisów, kwest, aukcji;

 • Promocja twórców w kraju i zagranicą;

 • Pozyskiwanie wolontariuszy i tworzenie warunków do ich działalności;

 • Prowadzenie działalności wydawniczej w formie katalogów, folderów innych druków ulotnych;

 • Uczestnictwo w kulturze ogólnoświatowej poprzez nawiązywanie kontaktów zagranicznych, wymianę informacji, ułatwianie i umożliwianie dostępu do sztuki i kultury polskiej zainteresowanym osobom i instytucjom z zagranicy.

 

 
Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki Template by Ahadesign Stworzone dzięki Joomla! Liczba odwiedzin: 324151